Klus klaar?

De tennisklus is nooit helemaal klaar. TVdeBosbaan is een work in progress. De klus klaren we met z’n allen. Altijd bezig met nieuwe leden zoeken, oude leden tevreden stellen, omzet vergroten, rollen, vegen en besturen.

Heel blij zijn we met de nieuwe bestuursleden Yannick vd Berg (secretaris) en Jeroen Bansberg (vice voorzitter) die samen Fenneke Colstee hebben opgevolgd. Fenneke houden we voorlopig als adviseur van het bestuur achter de hand.2017-04-02-photo-00000117

Er is al wel flink geklust rond de opgele
verde banen, zodat we met goed fatsoen komend weekend de eerste gasten voor competitie kunnen ontvangen en de week daarop de eerste lessen kunnen starten.  2017-04-02-photo-00000116

Die lessen starten we met minimale bezetting. We zullen wel met zowel een jeugd- als een senioren groep starten maar er is nog ruimte! Als er nog belangstellenden zijn, dan kunnen die van onze kant op evenveel belangstelling rekenen. Je mag zeker eens komen proberen of het iets voor je is. 

Kun je ook mooi helpen klussen….

Kaj