Lidmaatschappen

PUPIL T/M 12 JAAR

De contributie voor jongens en meisjes die per 1 januari van het verenigingsjaar 12 jaar of jonger zijn bedraagt in 2020: 35 euro

JUNIOR 13 T/M 15 JAAR

Jeugdlidmaatschap

De contributie voor jongens en meisjes die per 1 januari van het verenigingsjaar 15 jaar of jonger zijn bedraagt in 2020: 45 euro

SENIOREN VANAF 16 JAAR

Senior lidmaatschap

De contributie voor dames en heren die per 1 januari van het verenigingsjaar 16 jaar of ouder zijn bedraagt in 2020: 65 euro

OVERIG 

KNLTB Competitie lid

  • Kosten voor deelname aan de competitie is 30 euro per jaar.
  • Voorwaarde van competitielid is dat je lid bent van een andere vereniging dan T.V. de Bosbaan Stedum (KNLTB-nummer hebben we nodig bij aanmelding).
  • Competitielid zijn betekent dat je alleen kunt tennissen tijdens de competitie. Vrij spelen, trainen of andere activiteiten zijn niet mogelijk bij dit lidmaatschap.
  • Per team zijn er maximaal 2 competitieleden toegestaan (uitzonderingen in overleg).